بازی پرورش حیوانات

در این بازی شما صاحب یک مزرعه است. هدف این است که برای به دست آوردن پول بیشتر ممکن است با حیوانات است.

گروه شاهد بود.

  • : همه با ماوس ایفا کرده است.

همه بازی ها
بازی-پرورش-حیوانات
75% عاشق این بازی